Makrocki, Antoni

Antoni Makrocki

pseud. Brzózka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-09-24
Miejsce urodzenia:Ossa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Hryniewiecka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Średnie technik leśnik i średnie ekonomiczne.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBOWiD Wałbrzych karta kombatancka nr 272905 z dn. 1976-09-15;

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

1943-04-00 – 1943-06-00 samoobrona Ossa;

1943-07-00 – 1943-08-00 placówka Karczówek;

1943-09-00 – 1944-01-31 placówka Iwanicze;

1944-02-00 – 1944-07-30 OP Kozak.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-04-00 - 1944-07-30
Pełnione funkcje:

Dowódca drużyny

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II/23 pp; OP Kozak
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

porucznik Adam Kamiński ps. Topór – dowódca samoobrony Ossa;

Adolf Sawicki – dowódca placówki Karczówek;

podporucznik Jan Ochman ps. Kozak – komendant placówki Iwanicze, dowódca OP Kozak;

sierżant Roman Sznydel ps. Wilk – OP Kozak;

porucznik Jerzy Krasowski ps. Lech – OP Kozak.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi nr 1388-76-14 z dn. 1976-07-28;

Krzyż Partyzancki nr 1024-82-71 z dn. 1982-10-06;

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nr 1455-83-16 z dn. 1983-06-22;

Medal Zwycięstwa i Wolności nr 3530-84-38 z dn. 1984-10-10;

Medal 40-lecia Polski Ludowej nr 20/8/84 z dn. 1984-07-22;

Odznaka “Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego” nr 13764 z dn. 1987-07-09;

Krzyż Armii Krajowej nr 1-98-107 z dn. 1998-01-20;

Brązowy Medal “Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” nr 41956 z dn. 1996-08-15;

Odznaka Weterana Walk o Niepodległość nr 282021/334 z dn. 1996-01-28;

Odznaka Akcji Burza nr I/28/683.

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Antoniego Makrockiego;

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Antoniego Makrockiego;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 254.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?