Makrocki, Antoni

Antoni Makrocki

pseud. Brzózka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-09-24
Miejsce urodzenia:Ossa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Hryniewiecka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Średnie technik leśnik i średnie ekonomiczne.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBOWiD Wałbrzych karta kombatancka nr 272905 z dn. 1976-09-15;

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

1943-04-00 – 1943-06-00 samoobrona Ossa;

1943-07-00 – 1943-08-00 placówka Karczówek;

1943-09-00 – 1944-01-31 placówka Iwanicze;

1944-02-00 – 1944-07-30 OP Kozak.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-04-00 - 1944-07-30
Pełnione funkcje:

Dowódca drużyny

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II/23 pp; OP Kozak
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

porucznik Adam Kamiński ps. Topór – dowódca samoobrony Ossa;

Adolf Sawicki – dowódca placówki Karczówek;

podporucznik Jan Ochman ps. Kozak – komendant placówki Iwanicze, dowódca OP Kozak;

sierżant Roman Sznydel ps. Wilk – OP Kozak;

porucznik Jerzy Krasowski ps. Lech – OP Kozak.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi nr 1388-76-14 z dn. 1976-07-28;

Krzyż Partyzancki nr 1024-82-71 z dn. 1982-10-06;

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nr 1455-83-16 z dn. 1983-06-22;

Medal Zwycięstwa i Wolności nr 3530-84-38 z dn. 1984-10-10;

Medal 40-lecia Polski Ludowej nr 20/8/84 z dn. 1984-07-22;

Odznaka “Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego” nr 13764 z dn. 1987-07-09;

Krzyż Armii Krajowej nr 1-98-107 z dn. 1998-01-20;

Brązowy Medal “Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” nr 41956 z dn. 1996-08-15;

Odznaka Weterana Walk o Niepodległość nr 282021/334 z dn. 1996-01-28;

Odznaka Akcji Burza nr I/28/683.

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK oddział w Warszawie;

Archiwum ŚZŻAK oddział we Wrocławiu;

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s. 254.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?