Majewski, Władysław

Władysław Majewski

pseud. Krasna, Pogoń

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-11-17
Miejsce urodzenia:Pińczów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

1939-08-00 Korpus Ochrony Pogranicza

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

ZHP Hufiec Włodzimierz Wołyński

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBOWiD leg. nr 0414154 z dn. 1948-05-21

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Samoobrona w Adamówce, Zgrupowanie “Gromada” 27 WDP

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:0000-1944-07-25
Pełnione funkcje:

Dowódca 2 drużyny w I/50 pp

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/50 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

kapral Franciszek Staporowski

kapitan Michał Fijałka ps. Sokół

podporucznik Jan Łucarz ps.Jur

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

trzykrotnie Medal Wojska nr 32510 z dn. 1948-08-15

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nr H15068 z dn. 1963-10-01

Złoty Krzyż Zasługi nr C-53087 z dn. 1958-10-12

Srebrny Krzyż Zasługi nr 34397/10400 z dn. 1946-09-13

Krzyż Walecznych z dn. 1951-12-03

Krzyż Partyzancki z dn. 1958-10-12

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Władysława Majewskiego;

Turowski J., Pożoga, Warszawa 1990, s. ;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 254.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?