Mackiewicz, Edward

Edward Mackiewicz

pseud. Motyl

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-11-09
Miejsce urodzenia:Lublin
Data śmierci:1995-09-24
Miejsce śmierci:Pionki
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:Marianna
Nazwisko panieńskie matki:Pobłowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służba wojskowa w 23 pp. im płk. Lisakuli.

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od kwietnia 1943 r. wstąpił do ruchu Oporu w Uściługu pow. Włodzimierz-Wołyński do Placówki Samoobrony pod dowództwo Sławomira Brodowskiego ps.”Sokół”, w którym służył do 9 lutego 1944 r jako łącznik-magazynier. Później od 9 lutego 1944 r. do 12 kwietnia tego samego roku dostał przydział do Kwatermistrzostwa, gdzie pełnił funkcję kier. transportu.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-04-00-1944-04-12
Pełnione funkcje:

łącznik-magazynier, kwatermistrz Zgrupowania “Osnowa” 27 WDP AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK Zgrupowanie "Osnowa"
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej”, r. 13, 1996, nr 1(49), s. ;

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty. Wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, Koszalin 2009, s. 118;

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Edwarda Mackiewicza;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 254. 

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?