Macegoniuk, Jan

Jan Macegoniuk

pseud. Sęk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-07-04
Miejsce urodzenia:Kąty
Data śmierci:2004-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jakub
Imię matki:Franciszka
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: starszy kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBOWiD Chełm karta kombatancka nr 0386491 z dn. 1984-10-05

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Placówka Rymacze

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-08-29 - 1944-06-13
Pełnione funkcje:

Transport żywności

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/43 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Karol Dyczko ps. Pika

Kazimierz Filipowicz ps. Kord

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

1944-08-00 – 1944-10-00 Wojsko Polskie

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej nr 29008 z dn. 1983-11-25 – Londyn

dwukrotnie Medal Wojska nr 32508 z dn. 1948-08-15 – Ministerstwo Obrony Narodowej

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nr 205-8359 z dn. 1983[?]-02-16

Medal Zwycięstwa i Wolności nr 1743-80-71 z dn. 1980-09-10

Krzyż Partyzancki nr 4023-84-26 z dn. 1984-10-17 – Rada Państwa

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizji Piechoty: Wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, Koszalin 2009, s. 42;

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Jana Macegoniuka; 

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 254.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?