Łukaszewski, Józef

Józef Łukaszewski

pseud. Czajka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-04-20
Miejsce urodzenia:Wierzbiczno / Wołyń
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Tekla
Nazwisko panieńskie matki:Żółnik
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: starszy strzelec
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Podstawowe

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od początku służby w oddziale Władysława Czermińskiego “Jastrzębia”. W momencie organizacji 27. Wołyńskiej Dywizji AK, przydzielony do II/50 pp. “Jastrzębia” w plutonie “Kruka”. Ranny pod Staweczkami w 04.1944 r.

Data zaprzysiężenia:1943-07-01
Czasookres:1943-07-01-1944-07-22
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II/50 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Władysław Czermiński ps. “Jastrząb”, Kazimierz Pawlik “Kruk”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Więziony przez UB w Hrubieszowie od 12.01 do 20.03.1947 r.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Odznaka Pamiątkowa Akcji Burza, nr leg.  I/27/510.

Odznaka Weterana Walk o Niepodległość, z dn. 05.05.1997 r., nr leg. I20207/29793.

Krzyż Partyzancki.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 253.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?