Łoziński, Mirosław

Mirosław Łoziński

pseud. Kos, Jarema

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-04-16
Miejsce urodzenia:Chołopiny
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Dionizy
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:Korzeniowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD, nr leg. 0757454.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

samoobrona Przebraże

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-03-00 - 1944-02-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

(L)WP (03.1944-05.1945 r.)

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

aresztowany w 1953 r. i skazany na 5 lat wiezienia za przynależność do AK

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nr leg. 482-76-40.
Krzyż Partyzancki, nr  leg. 00981, z dn. 24.01.1949 r.
Srebrny Krzyż Zasługi, nr  leg. 1057, z dn. 2.11.1945 r.
Srebrny Medal Zasłużonym na Polu Chwały, nr leg. 1318, z dn. 29.12.1945 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AAN teczka osobowa Łoziński Mirosław, ŚZŻAK Okręg Wołyński, sygn. 6;

AAN, teczka osobowa Łoziński Mirosław, ŚZŻAK Okręg Wołyński, sygn. 22, Informacja z działalności Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej podległej 27 Wołyńskiej Dywizji AK Okręg Wołyński w Niemodlinie;

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Łoziński Mirosław;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 253.

27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej Indeks nazwisk, str.39.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?