Łoziński, Mikołaj

Mikołaj Łoziński

pseud. Nocny [Mocny]

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-09-10
Miejsce urodzenia:Chołopiny
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Dionizy
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:Korzeniowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD, nr leg. 0738771.

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz zwiadu konnego samoobrony w Przebrażu podległej 27. Wołyńskiej Dywizji AK

Data zaprzysiężenia:1943-03-06
Czasookres:1943-03-06 - 1944-02-00
Pełnione funkcje:

Zwiad konny

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Stanisław Kaprowski

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

aresztowany w 1953 roku przez organy informacyjne, zwolniony z braku dowodów

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AAN teczka osobowa Łoziński Mikołaj, w zbiorach ŚZŻAK Okręg Wołyński, sygn. 7;

AAN teczka osobowa Łoziński Mikołaj, w zbiorach ŚZŻAK Okręg Wołyński, sygn. 22, Informacja z działalności Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej podległej 27 Wołyńskiej Dywizji AK Okręg Wołyński w Niemodlinie;

ŚZŻAK Okręg Warszawa (Warszawa), teczka osobowa Łoziński Mikołaj;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji AK, (red.) Bakuniak E, Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 253.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?