Lipski, Henryk

Henryk Lipski

pseud. Sprytny

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-02-24
Miejsce urodzenia:Równe
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Wincenty
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

ZBoWiD (Lublin, karta kombatancka z dn. 20.03.1973 r., nr 564755)

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 01.-03.1944 r. należał do oddziału “Gzymsa”, następnie przeszedł do 1 kompanii I batalionu 45 pp w 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, gdzie walczy do 26.08.1944 r.. Ranny dwukrotnie: 29.02. i w 04.1944 r.

Data zaprzysiężenia:1943-09-10
Czasookres:1943-09-10 - 1944-08-26
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDPAK I/45 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Podporucznik Marian Orliński “Jerzy”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Wysiedlony jesienią 1939 r. do Kurhan k. Mohylewa.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej (z dn. 13.11.1979 r., leg. nr 21097)

Medal Wojska (z dn. 15.08.1948 r., leg. nr 26619)

Krzyż Partyzancki (z dn. 03.03.1982 r., leg. nr 248-82-36)

Medal Zwycięstwa i Wolności (24.02.1982 r., leg. nr 195-82-60)

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (z dn. 07.10.1981 r., leg. nr 160-81-45)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Henryka Lipskiego;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?