Leśniak, Witold

Witold Leśniak

pseud. Kukułka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-11-15
Miejsce urodzenia:Horodenka
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Wcielony do WP po rozbrojeniu. Służba w łączności, 3 samodzielny pułk kompania składnicy meldunkowej Sztabu Głównego WP. Opuścił jednostkę 16.03.1945 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W konspiracji od 02.-06.1943 r., następnie w oddziale kapitana Czermińskiego “Jastrzębia” w Zasmykach. Następnie służył w batalionie kapitana Fijałki w ramach 50 pp Wołyńskiej Dywizji Piechoty. Walczył w kompanii porucznika Wladysława Kądzielawy “Kanii” w I plutonie sierżanta Marcelego Kramskiego “Babinicza”. Przeszedł cały szlak bojowy od Zasmyk przez Włodzimierz i Luboml do lasów szackich na Polesiu koło Brześcia i na Lubelszczyznę. Ranny w nogę 11.06.1943 r.

Data zaprzysiężenia:1943-02-04
Czasookres:1943-02-04 - 1944-07-26
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/50 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Będąc w jednostce łączności, przekazywał przewożone informacje oddziałom WiN na Lubelszczyźnie.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

kapitan Michał Fijałka “Sokół”

porucznik Władysław Kądzielawa “Kania”

sierżant Marceli Kramski “Babinicz”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej (z dn. 23.11.1983 r., leg. nr 28993)

Krzyż Partyzancki

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Witolda Leśniaka;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?