Leś, Zdzisław

Zdzisław Leś

pseud. Skała

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-01-02
Miejsce urodzenia:Bukowno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stefan
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):

Od 09.1939 r. do 11.1942 r. członek Szarych Szeregów w Kowlu.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 11.1942 r. należał do ruchu oporu na terenie parowozowni w Kowlu. W 12.1943 r. przeszedł do oddziału “Jastrzębia”, po sformowaniu 27 Wołyńskiej Dywizji AK żołnierz II batalionu, 50 pp, 2 pluton, 1 kompania, gdzie służył do 07.1944 r.

Data zaprzysiężenia:1942-11-01
Czasookres:1942-11-01 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Starszy strzelec.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II/50 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (leg. nr 3321-83-8)

Krzyż Armii Krajowej (z dn. 25.11.1983 r., leg. nr 28991)

Krzyż Partyzancki, (z dn. 09.04.1986 r., leg. nr 743-86-19)

Złoty Krzyż Zasługi (z dn. 11.11.1975 r., leg. nr 2450-75-35)

Srebrny Krzyż Zasługi (z dn. 25.11.1971 r., leg. nr 1074-71-84)

Medal Wojska (dwukrotnie, z dn. 15.08.1948 r., leg. nr 32491)

Medal Zwycięstwa i Wolności (z dn. 26.02.1986 r., leg. nr 290-86-19)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?