Lenkowski, Czesław

Czesław Lenkowski

pseud. Huragan

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-01-20
Miejsce urodzenia:Janówka
Data śmierci:1991-00-00
Miejsce śmierci:Klesztów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Leokadia
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: starszy strzelec
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Po 11.05.1944 wcielony do I Armii WP – szlak bojowy do Berlina. Zdemobilizowany 07.02.1948 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 15.08.1943 r. członek Samoobrony w miejscowości Janówka. 16.01.1944 r. został żołnierzem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty w batalionie “Siwego”, pluton “Jawora”. W 04.1944 r., po walkach w lasach mosurskich i rozformowaniu batalionu został wcielony do batalionu “Sokoła”, w którym przebywał do końca miesiąca. Po wyjściu dywizji z okrążenia w lasach mosurskich, z grupą żołnierzy udał się w kierunku frontu, który przekroczył 11.05.1944 r.. Został potem wcielony do Wojska Polskiego. Brał udział w walkach w: Ośmigowicze, Olesk, Stawki, Staweczki, lasy mosurskie i okolice Werby. Ranny w prawą nogę w 12.1943 r.

Data zaprzysiężenia:1943-02-04
Czasookres:1943-02-04 - 1944-05-11
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II/43 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Partyzancki (z dn. 17.02.1976 r., leg. nr 71-76-82)

Medal za Udział w Walkach o Berlin (leg. nr 64018)

Medal Za Warszawę (z dn. 07.01.1946 r.)

Medal Zwycięstwa i Wolności (z dn. 09.05.1946 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AAN, ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), Lig., sygn. 7, s.;

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej”, r. 8, 1991, nr 3-4 (31-32), s.;

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, (oprac.) Goś E., Lublin 2016, s.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?