Lech, Leonard

Leonard Lech

pseud. Leszek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-11-06
Miejsce urodzenia:Chełm
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Wawrzyniec
Imię matki:Leokadia
Nazwisko panieńskie matki:Wojnarska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 10.1943 został żołnierzem I batalionu 43 pp w 27 Wołyńskiej Dywizji AK.

Data zaprzysiężenia:1942-08-14
Czasookres:1942-08-14 - 1944-01-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/43 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Breita “Lucjan”

porucznik Konrad Filipowicz “Kord”

W. Makar “Liść”

Pasoń “Słowik”

W. Wlazło  “Maciej Jabłoński

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany przez NKWD 05.10.1944 r., skazany przez Sąd Wojskowy w Lublinie 08.11.1944 r. na 10 lat więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Więziony na Zamku w Lublinie i we Wronkach.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej (z dn. 24.02.1987 r., leg. 38319)

Krzyż Walecznych (z dn. 30.12.1949 r., leg. 36760)

Krzyż Partyzancki (z dn. 17.10.1984 r., leg. 4021-84-17)

Medal Wojska (trzykrotnie, z dn. 15.08.1948 r., leg. 40849)

Srebrny Krzyż Zasługi (z dn. 02.08.1978 r., leg. 1897-78-144)

Złota Odznaka Honorowa “Za zasługi dla Warszawy” (z dn. 08.01.1979 r., leg. 15857)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?