Laskowski, Feliks

Feliks Laskowski

pseud. Finka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-10-10
Miejsce urodzenia:Rożyszcze
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Julia
Nazwisko panieńskie matki:Janiszewska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: chorąży
Data: 1984-10-12
Starszeństwo:
Organ nadający: Ministerstwo Obrony Narodowej
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Zdobył wykształcenie średnie.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

06.06.1944 r. wcielony do Wojska Polskiego – szlak bojowy do końca wojny. Zwolniony ze służby 23.12.1946 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 03.1942 r. żołnierz konspiracji  i Samoobrony na odcinku AK “Koło” w Rożyszczach pod dowództwem Jana Garczyńskiego “Lamy”, w obwodzie “Łąka”, podległej 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Od 03.-05.1944 r. żołnierz Oddziału Partyzanckiego “Grunwald”, następnie wcielony do Wojska Polskiego.

Data zaprzysiężenia:1942-03-12
Czasookres:1942-03-12 - 1944-03-10
Pełnione funkcje:

Łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, OP "Grunwald"
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (z dn. 28.09.1983 r., nr leg. 2647-83-40)

Krzyż Armii Krajowej (z dn. 16.08.1986 r., nr leg. 36934)

Krzyż Partyzancki (z dn. 20.04.1961 r., nr leg. F-3427)

Srebrny Medal Zasłużonym na Polu Chwały (z dn. 30.05.1975 r., nr leg. 533-75-63)

Medal Wojska (z dn. 15.08.1948 r., nr leg. 36996)

Medal Zwycięstwa i Wolności (z dn. 22.02.1947 r.)

Medal za Warszawę (z dn. 02.02.1971 r.)

Medal za Berlin (z dn. 05.05.1971 r.)

Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (z dn. 12.10.1985 r.)

Odznaka 27 Wołyńskiej Dywizji AK (z dn. 29.11.1981 r., nr leg. 907)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AAN, ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), Lig., sygn. 7, s.;

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Feliksa Laskowskiego;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 251.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?