Laskownicka, Aleksandra

Aleksandra Laskownicka

pseud. Wierna

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Woźniakowska
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1923-09-03
Miejsce urodzenia:Włodzimierz Wołyński
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Katarzyna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracowała w punkcie obowiązkowych dostaw zboża w Owadnie.

Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 11.1942 r. członek konspiracji we Włodzimierzu Wołyńskim, od 08.1943 r. została łączniczką między Włodzimierzem a Spaszczyną – oddziałem Władysława Cieślińskiego “Piotrusia Małego”. W 01.1944 r. po ukończeniu kursu sanitarnego została sanitariuszką w I kompanii “Piotrusia Małego” w I batalionie Sylwestra Brokowskiego “Bogorii”, gdzie walczyła do 27.05. Ranna we 09.1943 r. we Włodzimierzu.

Data zaprzysiężenia:1942-11-08
Czasookres:1942-11-08 - 1944-05-27
Pełnione funkcje:

Sanitariuszka

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, Zgrupowanie "Osnowa" I/23 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Sylwester Brokowski “Bogoria”

Władysław Cieśliński “Piotruś Mały”

Zygmunt Górka-Grabowski “Zając”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W dniach 27.05. do 01.07.1944 r. internowana w Kiwercach.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (z dn. 18.07.1979 r., nr leg. 2529-79-22)

Krzyż Walecznych ( z dn. 21.12.1989 r., nr leg.: DK-11708/W)

Krzyż Partyzancki (z dn. 21.05.1959 r, nr leg.: D-9140)

Medal Wojska (z dn. 15.08.1948 r., nr leg.: 32486)

Medal Zwycięstwa i Wolności (z dn. 07.05.1973 r., nr leg.: 110-73-169)

Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (z dn. 10.10.1979 r., nr leg.: B-219994)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?