Lachiewicz, Stanisław

Stanisław Lachiewicz

pseud. Wichert

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1915-07-12
Miejsce urodzenia:Wólka Sadowska
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Paulina
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapral
Data: 1939-02-04
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: starszy sierżant
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 02.02.1938 r. służył w w 27 Pułku Artylerii Lądowej w stopniu kaprala, w 10.1938 r. przeniesiony do batalionu szkoleniowego.

W czasie wojny:

01.09.1939 r. przebywał na froncie od Chojnic do Warszawy. 28.09. trafił do niewoli.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

ZBoWiD (nr leg. 109422)

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 30.09.1940 r. członek ruchu oporu i konspiracji. Od 08.1943 r. żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji, od 01.03.1944 r. dowódca plutonu w oddziale “Krwawa Łuna” – walka do rozbrojenia w Szczebrzeszynie 26.07.1944 r.

Data zaprzysiężenia:1940-09-30
Czasookres:1940-09-30 - 1944-07-26
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/24 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

porucznik Kulczycki “Olgierd”

porucznik “Nałęcz”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od 28.09.1939 r. do 03.1940 r. w obozie nr 9 w Prusach Wschodnich.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany w 08.1944 r., w październiku zesłany na Sybir (Borowicze i Swierdłowsk), gdzie przebywał do 11.1947 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej (17.11.1983 r., 26874)

Krzyż Walecznych (30.12.1949 r., 32856)

Krzyż Partyzancki (30.07.1975 r., 1109-75-152)

Złoty Krzyż Zasługi (15.01.1975 r., 105-75-11)

Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939, (17.08.1985 r., 5207)

Medal Wojska (czterokrotnie, nadany 15.08.1948 r., nr leg. 29978)

Medal Zwycięstwa i Wolności, (02.04.1975 r., 96-75-45)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Stanisława Lachiewicza;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?