Kuźmiński, Wacław

Wacław Kuźmiński

pseud. Świerk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1929-01-20
Miejsce urodzenia:Budy Ossowskie
Data śmierci:1999-06-26
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Aleksander
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Babińska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: sierżant
Data: 1993-08-14
Starszeństwo:
Organ nadający: WKU Hrubieszów
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył 5 klas szkoły podstawowej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 29.08.1948 – 30.10.1948 był w 11 Brygadzie PO “Służba Polsce”.

Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBOWiD Zamość nr 0828998 z dn. 1989-03-20

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Walki z Niemcami i UPA pod Kupiczowem, Hołobami, Zasmykami i w Lasach Mosurskich.

Data zaprzysiężenia:1943-09-07
Czasookres:1943-09-07 - 1944-07-25
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II/50 pp 1 komp., 2 plut.
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

por. Władysław Czermiński “Jastrząb”,

ppor. Jan Jażdżewski “Rybitwa”,

plut. Jan Bednarek – “Kowiński”.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska nr 38787 z dn. 1949-08-15,

Krzyż Armii Krajowej nr 46987 z dn. 1990-09-18.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK w Zamościu.

Archiwum ŚZŻAK Warszawa.
Karłowicz L., Jastrzębiacy. Historia oddziału i batalionu por. “Jastrzębia” z 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Warszawa—Kraków 2013, s. 290;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 251.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?