Kupracz, Jan

Jan Kupracz

pseud. Ikar

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1916-04-13
Miejsce urodzenia:Jagodzin
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: pułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

04.10.1936-19.09.1939 r. Szwadron Łączności Wołyńskiej Brygady Kawalerii Równe i Armia Łódź.

W czasie wojny:
Po wojnie:

01.09.1944 r.- 31.10.1945 r. Oficerska Szkoła Artylerii Chełm

Do 28.07.1973 r. Ludowe Wojsko Polskie

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBOWiD Kraków karta kombatancka nr 269221 z dn. 1976-06-08,

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Konspiracja Jagodzin.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-08-02-1944-07-25
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, Zgrupowanie "Gromada"
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od 28.07.1944 r. był w 21 zapasowym pułk artylerii Żytomierz.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od 19.09.1939-12.01.1940 obóz jeniecki Wołoczyska, Starobielsk, Oranki, Wołogda.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski z dn. 1968-10-02,

Srebrny Krzyż Zasługi z dn. 1946-11-26 – Prezydent KRN,

dwukrotnie Medal Wojska nr 32473 z dn. 1948-08-15

KOf OOP [?] nr 2639/83 z dn. 1983-09-07,

Krzyż Armii Krajowej nr 28926 z dn. 1983-11-25,

Krzyż Partyzancki z dn. 1946-10-26 – Prezydent KRN,

Medal “Zasłużonym na Polu Chwały” z dn. 1946-00-00 – Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Warszawa.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 250.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?