Kułakowski, Franciszek

Franciszek Kułakowski

pseud. Żuk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-03-27
Miejsce urodzenia:Jeziorany
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Julia
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1934 ukończył szkołę podstawową.

W 1938 ukończył gimnazjum mechaniczne we Włodzimierzu Wołyńskim.

10.1938-08.1939 r. Szkoła Budowy Okrętów przy Marynarce Wojennej w Gdyni.

08.1939 r. oddelegowany służbowo do Bydgoszczy, wcielony do kompanii łączności 23 pp.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Studia techniczne w Gliwicach – nieukończone.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W 08.1939 r. oddelegowany służbowo do Bydgoszczy, wcielony do kompanii łączności 23 pp. Brał udział w obronie obiektów wojskowych i ludności cywilnej przed dywersją niemiecką.

W 02.1944 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Od 04.1944 r. był w 10 Szkolnym Pułku Czołgów-Gorkij nad Wołgą, uzyskał specjalność technicznej obsługi i mechanika czołgów KW i T-34. Następnie służba zaplecza technicznego 1 Brygady Pancernej im. Westerplatte. Do 03.1945 r. Oficerska Szkoła Broni Pancernej-Modlin.

Po wojnie:

Od 03.1945 do 04.1948 r. Warszawski Samodzielny pułk artylerii pancernej, zastępca dowódcy 3 baterii ds. technicznych, później zastępca dowódcy pułku ds. remontu i eksploatacji.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od 01.1940 do 06.1941 r. pracownik umysłowy rejonowego urzędu finansowego w Łucku.

Po wojnie:

Od 08.1949 r. główny konstruktor w Fabryce Narzędzi Rolniczych,

Od 06.1961-03.1962 starszy konstruktor w Instytucie Maszyn Rolniczych,

Od 03.1962-1981 r. główny konstruktor i główny specjalista do spraw konstrukcji w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Słupsku.

Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBOWiD legitymacja nr 0768365 z dn. 1988-10-25,

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Samoobrona Przebraże:

Od 12.1942-05.1943 r. eskort broni, materiałów wybuchowych i leków do sztabu,

Od 05.1943-02.1944 r. szeregowy, następnie dowódca plutonu w kompanii Tadeusza Wojnickiego. Brał udział w walkach w miejscowościach: Trościaniec, Omelno, Kołki, Ołyka, Cumań.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-12-00-1944-02-00
Pełnione funkcje:

Zastępca dowódcy grupy dywersyjno-wywiadowczej, następnie dowódca plutonu w kompanii Tadeusza Wojnickiego.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Aleksander Sobczak ps. Oleksa

Tadeusz Wojnicki – dowódca kompanii

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W 02.1944 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Od 04.1944 r. był w 10 Szkolnym Pułku Czołgów-Gorkij nad Wołgą, uzyskał specjalność technicznej obsługi i mechanika czołgów KW i T-34. Następnie służba zaplecza technicznego 1 Brygady Pancernej im. Westerplatte. Do 03.1945 r. Oficerska Szkoła Broni Pancernej-Modlin. Od 03.1945 r. do 04.1948 r. 13 Warszawski Samodzielny Pułk Artylerii Pancernej, zastępca dowódcy 3 baterii ds. technicznych, później zastępca dowódcy pułku ds. remontu i eksploatacji.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od 05.09.1939 r. internowany jako jeniec na terenie Bydgoszczy, do ucieczki w dniu 30.11.1939 r.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Warszawa.

Archiwum Akt Nowych, ŚZŻAK Okręg Wołyński, sygn.22, Lista Członków Zwyczajnych(?) Skład 15.05.2004r.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 250.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?