Kubalski, Jan

Jan Kubalski

pseud. Grot, Żelazny

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-06-15
Miejsce urodzenia:Warszawa
Data śmierci:1991-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Wincenty
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 1930-1932 Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty Zambrów.

71 Pułk Piechoty Zambrów – dowódca plutonu.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBOWiD Warszawa karta kombatancka nr W-2431 z dn. 1984-03-06,

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Konspiracja we Włodzimierzu Wołyńskim.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-01-00-1944-07-00
Pełnione funkcje:

Komendant miasta

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Więziony za działalność w AK (05.1945-08.1945).

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nr 359-69-10 z dn. 1969-02-25,

Krzyż Walecznych z dn. 1949-12-30 – Londyn,

Krzyż Armii Krajowej z dn. 1967-09-06 – Londyn.

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej ze zbiorów Studium Polski Podziemnej w Londynie, sygn. KW2 2145.

Archiwum Akt Nowych, ŚZŻAK Okręg Wołyński,, sygn. 6.

Archiwum Akt Nowych, ŚZŻAK Okręg Wołyński,, sygn.7, Lig, str.25;

Archiwum ŚZŻAK Warszawa.

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej”, , Warszawa 1991, nr 3-4(31-32) rok 8.

Czerwiński J., Z wołyńskich lasów na berliński trakt., Warszawa 1972.

Doliński K.  27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: Wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, Sigillum, Lublin 2016.

Fijałka M., 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1987.

Turowski J., Pożoga: waliki 27 Wołyńskiej Dywizji AK., Warszawa 1990.

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 249.

 

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?