Krokay, Walery Marian

Walery Marian Krokay

pseud. Lekki, Morawa, Siwy, Zawiślak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Wilga
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-11-23
Miejsce urodzenia:Skół/pow. stryjski
Data śmierci:1982-09-05
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Walery
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data: 1938-10-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Uczył się w latach 1936–1938 r. w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie. Następnie objął dowództwo plutonu 20 płk piechoty Ziemi Krakowskiej.

 

W czasie wojny:

Podczas kampanii wrześniowej służył w 20 pp.

 

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po powrocie do Polski w 1960 roku pracował w banku w Krakowie, a od 1968 roku – w Warszawie.

Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po wykonaniu skoku, otrzymał przydział do Kedywu Okręgu AK Wołyń. Następnie od 09.1943 r. walczył w oddziale partyzanckim „Kord”, a od 15.02.1944 r. do 20.04.1944 r. był dowódcą II/43 pp. 27 WDP AK. Dowodząc baonem brał między innymi udział na uderzenie stacji kolejowej Turzysk i most na rzece Turii.

 

 

Data zaprzysiężenia:1942-11-29
Czasookres:1942-11-29-1944-04-20
Pełnione funkcje:

Oficer dywersji na miasto “Kord”, oficer operacyjny w oddziale partyzanckim „Kord”, dowódca II/43 pp.

 

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny. 27 WDP AK II/43 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Zastępca samoobrony Baonu “Suszarnia” w składzie 106 DP AK.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Brał udział w walkach we Francji w 7 pp. 3 DP. Po kapitulacji Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii, gdzie służył w 14 płk uł. 10 BK Panc. Będąc w W.Brytanii przeszedł przeszkolenie Cichociemnych. Do kraju został zrzucony do kraju w nocy z 20/21.02.1942 r.

 

 

 

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari,

Krzyż Walecznych – dwukrotnie.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej ze zbiorów Studium Polski Podziemnej w Londynie, sygn. KW1_04221.

Dąbrowa-Kostka S., Czyn zbrojny;

Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010 r., s.117,128,138,139,145-148,150,151;

Filar W., Wołyń 1939-1944, Toruń 2003.

Piotrowski Cz., Wojskowe i historyczne tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1993, s. 248-249.

Ney-Krwawicz M.  Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, w: Mówią wieki nr 9/1986.

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie.

Tochman K.:Słowni biograficzny, Rzeszów, 2002

Tucholski J. Cichociemni i spadochroniarze 1941-1956, Warszawa, s.92, 122-124, 167

Tucholski J. Cichociemni, Warszawa 1989, s.384.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?