Kozłowski, Tadeusz

Tadeusz Kozłowski

pseud. Ryszard, Ryś

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Klimowski Tadeusz
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-06-05
Miejsce urodzenia:Bydgoszcz
Data śmierci:1991-00-00
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Franciszek
Imię matki:Jadwiga
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral [szeregowy]
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: plutonowy podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Średnie techniczne

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W konspiracji był od 02.1941 r – 05.1942 r. na terenie Równa. Następnie od 05.1942 r. do 09.1943 r. działał w Wachlarzu na odcinku Równe-Wołyń. We 09.1943 r. – 04.1944 r. był w 27 WDP AK a od 04.1944- 07.1944 r. 30 PDP AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-02-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Łącznik, zwiadowca.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od 1939 r. do czasu ucieczki z transportu kolejowego.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyż Zasługi,

Medal Wojska,

Krzyż Walecznych,

Krzyż Armii Krajowej,

Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 roku,

Krzyż Partyzancki,

Warszawski Krzyż Powstańczy,

Medal “Na polu chwały”.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Akt Nowych, ŚZŻAK Okręg Wołyński, sygn.7, Lig.

Archiwum ŚZŻAK Wrocław.

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej”, Warszawa 1991,nr 3-4(31-32) rok 8.

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: Wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, Sigillum, Lublin 2016.

Lista członków 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty A.K. środowiska Dolnośląskiego.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 248.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?