Kozłowski, Jerzy

Jerzy Kozłowski

pseud. Borys

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-04-07
Miejsce urodzenia:Żytomierz
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Bolesław
Imię matki:Stanisława
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uzyskał wykształcenie średnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Przysposobienie Wojskowe, 36 pp w Kowlu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD Wrocław legitymacja nr 6852 z dn. 1962-03-22,

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):

Od 03.1943-07.1943 r samoobrona Pańska Dolina.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Brał udział w walkach z Niemcami i bandami UPA. Przewoził korespondencję, broń, amunicję, zaopatrzenie medyczne.

Służył w 27 WDP AK I/24 pp od 07.1943 do 26.05.1944 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-07-00-1944-05-26
Pełnione funkcje:

Łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/24 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał czynny udział.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Jan Broniewski,

kapitan Jan Jóźwiak pseudonim Hruby,

porucznik Józef Malinowski pseudonim Ćwik.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1940 r. aresztowany za brak dokumentów w Równem, skazany na rok prac przymusowych w lasach.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1986-08-08,

3x Medal Wojska 1948-08-15,

Krzyż AK 1983-01-17, 26869,
Krzyż Partyzancki 1966-10-26, 23825,
Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk 1974-11-22, 7222,
Medal Zwycięstwa i Wolności 1972-10-23, 1027-71-74,
Medal za Berlin 1972-05-09, 84242.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Warszawa.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 248.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?