Kownacki, Adam

Adam Kownacki

pseud. Mały

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-01-15
Miejsce urodzenia:Kolonia Mosty
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Dominik
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD Opole legitymacja nr 0779639 z dn. 1986-07-08,

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):

Od 01.05.1943 r. Samoobrona Przebraże.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Samoobrona Przebraże

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-05-01 - 1944-02-08
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Henryk Cybulski,

Marceli Żytkiewicz,

Józef Brykowski,

Albert Wasilewski.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

12.03.1944-08.01.1950 r. Ludowe Wojsko Polskie – lotnictwo.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska 1948-08-15, 46042,
Krzyż AK 1989-12-13, 45309,
Odznaka “Burza” 1198,
Odznaka Obwodu Lwowskiego AK “Lutnia” 212,
Krzyż Partyzancki 1984-04-04, 486-84-38,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1982-04-28, 566-82-20,
Medal Zwycięstwa i Wolności 1946-09-01, 65870,
Odznaka Grunwaldzka 1946-06-27, 009517.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Akt Nowych, ŚZŻAK Okręg Wołyński, sygn. 6, 27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej, str.13.
Archiwum Akt Nowych, ŚZŻAK Okręg Wołyński,, sygn.7, Lig, str.24.
Archiwum ŚZŻAK Warszawa.
Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 248.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?