Kowalczyk, Edmund

Edmund Kowalczyk

pseud. Koza

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-12-01
Miejsce urodzenia:Duży Porsk
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:Krześniak
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: chorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył 5 klas szkoły podstawowej.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Szkoła Zawodowa Elektryczna w Inowrocławiu

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 1948-26.09.1950 r. Tarnów, Żagań – zasadnicza służba wojskowa,
Od 05.1951-12.06.1957 r. Poznań – Oficerska Szkoła Wojsk Pancernych, kurs chorążych,  następnie dowódca plutonu czołgów ciężkich.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Tartak w Kowlu

Po wojnie:

Elektromonter w miejscowości Chojnice.

Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK 1943

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):

16.10.1943-08.1944 r. Samoobrona Kowel, Zasmyki, Zielona, Kupierów.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-10-16-1944-08-00
Pełnione funkcje:

Pluton gospodarczy

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, I/24 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Przydzielony do III/50 pp, dowódca kpt. Jan Józefczak ps. Hruby.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

major Jan Szatowski pseudonim Kowal,

kapitan Jan Józefczak pseudonim Hruby,

podpułkownik Jan Wojciech Kiwerski pseudonim Oliwa,

Zbigeniew Piech,

Stanisław Pomykalski,

Zygmunt Piech,

Zenon Bartkiewicz,

Henryk Cinek,

Henryk [Skumsa/Skuma]

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Warszawa.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 247.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?