Kostecki, Ryszard

Ryszard Kostecki

pseud. Krzywy

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-08-05 [1924-08-05]
Miejsce urodzenia:Warszawa [Kowel]
Data śmierci:2001-05-18
Miejsce śmierci:Poznań
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Bronisława
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: strzelec
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Szkoła Powszechna oraz Gimnazjum Ogólnokształcące w Lubowlu

W czasie wojny:

Średnie niepełne.

Po wojnie:

Ukończył Wydział Weterynaryjny Uniwersytetu M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie, a 1979 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Poznańskiego.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Zakład Badań Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Weterynarii w Swarzędzu.

Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Polski Związek Pszczelarski,

Międzynarodowa Organizacja Pszczelarska Apimondia.

Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD Poznań nr 0727885 z dn. 1988-02-06

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

09.1941-09.1943 r. oddziały ZWZ-AK w Lubomlu, ochrona ludności cywilnej na Wołyniu i Polesiu przed Niemcami oraz bandami UPA. Brał udział w walkach w rejonie: Rymszy, Sztunia, Zamłynia, Jagodzina, Terebejek oraz pod Sokołowem, Lubartowem.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-01-01 - 1944-07-25
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, I/43 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w walkach w Lasach Szackich.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Kapitan Kazimierz Filipowicz pseudonim Kord,Władysław Tołysz pseudonim Grey, major Ryszard Markiewicz pseudonim Mohort, major Tadeusz Sztumberk-Rychter pseudonim Żegota

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Obowiązek cyklicznego meldowania się w UB w Chełmie Lubelskim w latach 1945-1947.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych 1940-00-00, 34906,
Krzyż AK 1982-00-00, 25546,
3x Medal Wojska 1948-00-00, 28872,
Medal “Ojczyzna swemu obrońcy” 1981-00-00, 106,
Krzyż Partyzancki 1983-00-00, 2048-83-25,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1976-00-00, 2119-76-8,
Złoty Krzyż Zasługi 1971-00-00, 1324-71-2,
Krzyż Oficerski 1987-00-00, 1450-87-3.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Warszawa.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 247.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?