< class="bt_bb_headline_tag">
, Piotr Jan" subheadline="" font="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="medium" dash="top" el_id="" el_class="" el_style=""]

Piotr Jan Kosikowski [Kazikowski]

pseud. Sawa

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1904-05-20
Miejsce urodzenia:Rzeczyca
Data śmierci:1991-00-00
Miejsce śmierci:Częstochowa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Franciszka
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: starszy wachmistrz
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD nr leg. 809808

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W początkowym okresie konspiracji, przydzielony został do odcinka II “Wschód” Obwodu Włodzimierza Wołyńskiego, w którym był do 07.1943 r. Następnie od 01.1944 r. przydzielony został do Zgrupowania “Osnowa” 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu żandarmerii,

Komendant Odcinka II.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, Zgrupowanie "Osnowa" I/23 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, z dn. 18.12.1975 r., nr leg. 2937-75-34,

Krzyż AK nr leg. 28877, z dn. 23.11.1983 r.,

Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939, z dn. 24.03.1982 r., nr leg. 52-82-108,

Krzyż Partyzancki, z dn. 06.09.1972 r., nr leg. 954-71-16,

Srebrny Medal Na Polu Chwały, z dn. 19.07.1946 r., nr leg. 752.

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Warszawa.

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej”, Warszawa 1991, nr 3-4(31-32) rok 8.

Doliński K. “Szerszeń”, 27 Wołyńska Dywizja Piechoty. Wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, Koszalin 2009 – Syców 2016, s. 45.

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986.

Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010, s. 118.

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie.

Turowski J., Pożoga: walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1990.

Wiak W. J., Struktura Armii Krajowej, Warszawa 2003, s. 350.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 247.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?