Korzeniowski, Wacław

Wacław Korzeniowski

pseud. Nałęcz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-02-10
Miejsce urodzenia:Bartnów
Data śmierci:1996-00-00
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stefan
Imię matki:Wincentyna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

1937-09-00 – 1938-09-00 Szkoła Podchorążych Rezerwy
1939-06-30 – 1939-08-15 Kurs Aplikacyjny Oficerów Rezerwy

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD Warszawa karta kombatancka nr W-52836 z dn. 1976-12-20,

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 08.1942- 08.1943 r. należał do konspiracji, Inspektorat Łuck. Służył w oddziale Partyzanckim “Łuna” w Inspektoracie Łuck .

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-08-00 - 1944-04-00
Pełnione funkcje:

Dowódca 1 plutonu oddziale Partyzanckim “Łuna”, a później był dowódcą 1 kompanii I/24 pp WDP AK do 29.02.1944 r. .

 

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, I/24 pp Krwawa Łuna, 1 komp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Kapitan Leopold Świkla pseudonim Adam, porucznik Jan Rerutko pseudonim Drzazga, porucznik Zygmunt Kulczycki pseudonim Olgierd, pułkownik Kazimierz Bąbiński pseudonim Luboń

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Ludowe Wojsko Polskie

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych DK-06450;
Krzyż Partyzancki 1984-04-04, 513-84-18;
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1985-03-04, 2950-857;

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Warszawa.

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej”, Warszawa 1996 nr 3(51) rok 13.

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK.

Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010 r.s129.

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie.
Tomaszewicz A., Sawicz Cz., Niestrudzony Wilnianin. Nasz Czas 11/2005 (661).

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 246.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?