Kasprowicz, Ryszard

Ryszard Kasprowicz

pseud. Lwie Serce

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-11-13
Miejsce urodzenia:Włodzimierz Wołyński
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Antonina
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Średnie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

27 Pułk Artylerii Lekkiej we Włodzimierzu Wołyńskim w latach 1937-1939.

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował jako główny specjalista ds. ekonomicznych w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Zamościu – oddział w Hrubieszowie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Członek Stronnictwa Demokratycznego.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał w konspiracji na terenie Inspektoratu Łuck w Obwodzie Włodzimierz Wołyński.

Data zaprzysiężenia:1941-11-22
Czasookres:1941-11-22 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu, następnie dowódca kompanii

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/50 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Inspektorat Rejonowy AK Łuck „Łuna”, „Osnowa”
Zgrupowanie „Gromada” 27 WDP AK
Obwód AK Włodzimierz Wołyński „Ława”
Batalion „Sokoła” I/50 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Obóz w Riazaniu od 23 lipca 1944 r. do 24 listopada 1947 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych nr MON DK-0205/w, 1.04.1964,
Krzyż Partyzancki nr 12488, 23.05.1959,
Medal Zwycięstwa i Wolności nr L-5353, 5.04.1968,
Odznaka Honorowa PCK, 10.03.1977.

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW2 1725;

ŚZŻAK Okręg Lublin (Zamość), teczka osobowa Kasprowicz Ryszard;

Wiąk W. J., Struktura organizacyjna Armii Krajowej 1939-1944, Warszawa 2003, s.350;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 243.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?