Kamińska, Emma

Emma Kamińska

pseud. Igła

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Brzeźniakiewicz
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1924-01-08
Miejsce urodzenia:Kolonia Strzelecka
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:Pawłowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data: 1992-04-30
Starszeństwo:
Organ nadający: WKU Hrubieszów
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończyła szkołę podstawową.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

01.03.1955 r. kierowniczka sklepu

Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD Zamość legitymacja nr 0355693 z dn. 1984/03/20.,

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):

Od 09.1943-12.1943 r. samoobrona w Bielinie.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 1944 r. pluton gospodarczy w Bielinie, kwatermistrzostwo zgrupowanie Osnowa

Kolportowanie prasy podziemnej i zbieranie ukrytej broni oraz mundurów, szycie opasek, czapek i flag, pomoc przy rannych.

 

Data zaprzysiężenia:1943-09-02
Czasookres:1943-09-00-1944-07-20
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK 23 pp pluton gospodarczy
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Jan Wyszomirski ps. “Mirek”,

Michał Kasprowicz ps. Baj – dowódca kwatermistrzostwa.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi,

Krzyż Armii Krajowej, nr 15-94-145 z dn. 01.06.1994 r.- Prezydent RP.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AAN, ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), Lista Obecności członków Środowiska Żołnierzy 27 WDP AK w Hrubieszowie na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 12.06.2001 r., sygn. 22;

ŚZŻAK Okręg Warszawa, teczka osobowa Kamińska Emma;
ŚZŻAK Okręg Zamość, teczka osobowa Kamińska Emma;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 242.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?