Jaworski, Wacław Longin

Wacław Longin Jaworski

pseud. Kropidon

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-09-28
Miejsce urodzenia:Sokołów Podlaski
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Edmund
Imię matki:Sabina
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD legitymacja nr 0014115,

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):

Do 10.10.1939 działał w ZHP.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

16.01.1944 wyszedł z Kowla na koncentrację i został przydzielony do batalionu por. Walerego Krokaya ps. Siwego w plutonie “specjalnym”. Po przejściu przez tory z por. “Białym” przydzielony został do batalionu “Hrubego”, plutonu ppor. “Burasa”. Przeszedł przez Bug i walczył do rozbrojenia w Skrobowie 26.07.1944.

Data zaprzysiężenia:1943-01-01
Czasookres:1943-01-01 - 1944-07-26
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II/43 pp, plut. spec.
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej,

trzykrotnie Medal Wojska, legitymacja nr 32392,

Krzyż Armii Krajowej, legitymacja nr 28854, z dn. 23.11.1983,

Krzyż Partyzancki, legitymacja nr D-13152, z dn. 09.07.1979,

Medal za Ofiarność i Odwagę, legitymacja nr 2387-79-6,

Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r., legitymacja nr 1258-84-32, z dn. 16.05.1984,

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, legitymacja nr 1241-87-39, z dn. 27.05.1987.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 241.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?