Janaszek, Stanisław

Stanisław Janaszek

pseud. Longin, Staszek (w NSZ)

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-12-04
Miejsce urodzenia:Zrenjanin (Veliki Bečkerek) - Jugosławia
Data śmierci:1944-04-18
Miejsce śmierci:Pisarzowa Wola - Zabłocie
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stefan
Imię matki:Magdalena
Nazwisko panieńskie matki:Jankowić
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Brał udział w kampanii wrześniowej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Uzyskał I i II stopień PW w szkole średniej. 15.08.1939 powołany został do O.N. i pełnił służbę na posterunku telefonicznym.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD legitymacja nr 078844,

ŚZŻAK

 

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):

11.11.1939 złożył przysięgę w Służbie Zwycięstwu Polsce, następnie przeszedł do ZWZ i AK.

07.1941 – 06.1943 Polski Korpus Bezpieczeństwa(?) w ramach organizacyjnych AK.

 

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Samoobrona w Torczynie, Zaturce.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-07-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, Zgrupowanie "Osnowa" I/23 pp, 1 komp.
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

08.1944 – 10.1945 – NSZ Okręg Lublin, pełnił funkcję łącznika-kuriera pod pseudonimem Staszek.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Jaworowski Stanisław ps. Żbik,
Wacław Kopczyński ps. Czuj,
Karol Biernat ps. Hawryło, Gabriel,
Peretiatkowicz ps. Lech.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Czterokrotnie Medal Wojska, legitymacja nr 19336, z dn. 15.08.1948 – Londyn,

Krzyż Partyzancki, legitymacja nr D-13074, z dn. 23.05.1958 – Rada Państwa,

Medal Zwycięstwa i Wolności, legitymacja nr D-55145, z dn. 14.08.1959 – Rada Państwa,

Krzyż Armii Krajowej, legitymacja nr 14414, z dn. 16.12.1974 – Londyn,

Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939, legitymacja nr 5328, z dn. 15.08.1985 – Londyn,

Krzyż Walecznych, legitymacja nr DK-11396/W, z dn. 26.09.1989 – MON.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW2 1428;

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Stanisława Janaszka;

ŚZŻAK Okręg Lublin, teczka osobowa Stanisława Janaszka;

Turowski J., Cmentarze żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1989, s. 20;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 240.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Wg dokumentów KW żołnierz 24 pp.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?