Jakubowski, Czesław

Czesław Jakubowski

pseud. Dąbek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-12-09
Miejsce urodzenia:Berezowicze
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Marcin
Imię matki:Stanisława
Nazwisko panieńskie matki:Cichocka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: sierżant
Data: 1990-12-23
Starszeństwo:
Organ nadający: WKU Hrubieszów
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do szkoły podstawowej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Brał udział w walkach Kampanii wrześniowej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD legitymacja nr 0828652

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Samoobrona w m. Spaszczyzna, pluton łączności.

Data zaprzysiężenia:1943-07-13
Czasookres:1943-07-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Łącznik, telegrafista.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II/23 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Jerzy Krasowski ps. Lech

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

8.10.1952 – 21.04.1953 – przebywał w więzieniu w Hrubieszowie, aresztowany z powodów politycznych.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej legitymacja nr 46905, z dn. 16.09.1990,

Krzyż Kampanii Wrześniowej legitymacja nr 7278, z dn. 15.08.1985,

Medal Wojska legitymacja nr 38730, z dn. 15.08.1948,

Krzyż Partyzancki legitymacja nr 956-91-14, z dn. 20.11.1991.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, (oprac.) Goś E., Lublin 2016, s. 27;

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Czesława Jakubowskiego;

ŚZŻAK Okręg Zamość, teczka osobowa Czesława Jakubowskiego;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 240.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?