Grajber, Bronisław

Bronisław Grajber

pseud. Ryba

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-04-04
Miejsce urodzenia:Oktawin [gm. Mikulicze, pow. Włodzimierz]
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Wiktoria
Nazwisko panieńskie matki:Wicińska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po rozbrojeniu 27 WDP AK w Skrobowie zgłosił się do (L)WP w Hrubieszowie. Został skierowany do Szkoły Podchorążych Artylerii w Chełmie.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował jako mechanik w przemyśle okrętowym.

Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał w konspiracji na Wołyniu. Od początku 1944 r. walczył w 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-04-00-1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/21 płk. uł.
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD w Włodzimierzu Wołyńskim 28.12.1944. Wywieziony do łagrów. Do Polski wrócił we wrześniu 1948 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski, nr leg. 523-78-4, 19.04.1978 r.

Krzyż Brązowy nr leg. 220-163, 22.08.1954 r.

Medal Wojska, nr leg. 32362,15.08.1948 r.

Medal Zwycięstwa i Wolności, nr leg. 372-74-42, 29.05.1974 r.

Krzyż AK, nr leg. 2882., 20.11.1989 r.

Krzyż Partyzancki, nr leg. 956-71-46,12.03.1973 r.

Odznaka Grunwaldzka, nr leg. 37694, 07.08.1970 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Autor wspomnień “Pod okręgiem polarnym – syberyjskie wigilie”.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Baza Danych Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, [online:] https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/104/ (dostęp 20.05.2020 r.);

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Bronisława Grajbera;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 237.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?