Fronczak, Stanisław

Stanisław Fronczak

pseud. Bajan [Bojan]

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-09-25
Miejsce urodzenia:Równe Myńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Machlewska [?]
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy [plutonowy]
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD, leg. nr: 159262

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W okresie 10.08.1942 – 30.12.1943 r. należał do Odcinka II “Wachlarza”. Od 01.1944 r. do Sztabu Zgrupowania “Gromada”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-08-10 - 1944-08-00
Pełnione funkcje:

Dowódca sekcji łączników konnych

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II/50 pp, Zgrupowanie "Gromada"
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Od 05.06.1957 r. do 09.09.1957 r. przebywał w areszcie UB we Wrocławiu.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych, leg. nr: DK/9544/N

Krzyż Armii Krajowej, leg. nr: 11508, z dn. 12.01.1973 r.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, leg. nr: 2939-75-27, z dn. 17.12.1975 r.

Medal za Berlin, leg. nr: 98082, z dn. 05.05.1975 r.

Medal Wojska, leg. nr: 32336, z dn. 15.08.1946 r.

 

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AAN, ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Stanisława Fronczak, sygn. 6;

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja AK. Wykazy żołnierzy poszczególnych oddziałów, Syców 2016, s. 15;

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej, Warszawa 1986, s. 7;

Karłowicz L., Jastrzębiacy. Historia oddziału i batalionu por. “Jastrzębia” z 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Warszawa–Kraków 2013, s. 286;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW2-0948;

SŹŻAK Okręg Wołyń (Wrocław) teczka osobowa Stanisława Fronczak;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 235.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?