Emme, Tadeusz

Tadeusz Emme

pseud. Luneta

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-01-21
Miejsce urodzenia:Smidyń/gm. Maciejów/pow. Kowel
Data śmierci:2010-00-00
Miejsce śmierci:Lublin
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Zygmunt
Imię matki:Olga
Nazwisko panieńskie matki:Kuczerewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: sierżant
Data: 1993-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

ZBoWiD nr leg. 0807780

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Samoobrona Zasmyki do stycznia 1944 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-10-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/43 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska nr leg. 34229, z dn. 15.08.1948 r.,
Krzyż AK nr leg. 31734, z dn. 23.11.1984 r.,
Srebrny Krzyż Zasługi nr leg. 691-69-14, z dn. 07.03.1969 r.,
Medal 30lecia PRL, z dn. 22.07.1974 r.,
Krzyż Kawalerski nr leg. 53-77-5, z dn. 19.01.1977 r.,
Medal 40lecia PRL nr 87/8, z dn. 22.07.1984 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AAN, ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej Indeks nazwisk, sygn. 6;

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty. Wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, Koszalin 2009, s. 37;

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej, Warszawa 1986, s. 6;
Żołnierze Wołynia, Bakuniak E. (red.), Warszawa 2002, s. 234. 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?