Dziczek Mieloszyk, Janina

Janina Dziczek Mieloszyk

pseud. Świtezianka

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Mieloszyk
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1925-11-21
Miejsce urodzenia:Kowel
Data śmierci:2010-00-00
Miejsce śmierci:Piła
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Franciszka
Nazwisko panieńskie matki:Mikołajczak
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Zdała maturę i ukończyła Wydział Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracowała w liceum w Krzyżu Wielkopolskim jako autorka artykułów pedagogicznych.

Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po zaprzysiężeniu skierowana do oddziału leśnego. Następnie przydzielona do Samodzielnego Plutonu Rozpoznawczego. Brała udział w walkach w Turzysku i Stawkach.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Sanitariuszka

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK 43 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Edward Imiałek “Kruk” – odbierający przysięgę

sierżant Kazimierz Pawlik

porucznik Walery Krokay “Siwy”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Henryk Mieloszyk “Szary” – brat – patrz biogram

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Podczas okupacji sowieckiej trafiła do obozu przejściowego. Wydostała się dzięki pomocy brata.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Partyzancki

Złoty Krzyż Zasługi

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Masłowska T., Lista członków Światowego Związku Żołnierzy AK – “Okręg Wielkopolska” zmarłych w latach 1989-2011, Kościan 2012, s. 37;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 4, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 22-23;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2005, nr 2 (89), s. 22-23;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 234.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?