Cieśliński, Władysław

Władysław Cieśliński

pseud. Piotruś, Piotruś Mały

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-09-10
Miejsce urodzenia:Włodzimierz Wołyński
Data śmierci:1944-05-27
Miejsce śmierci:Podczas przeprawy na Prypeci
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Antonina
Nazwisko panieńskie matki:Dudarska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Harcmistrz ZHP

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty, I batalion, 23 pp.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca Oddziału Partyzanckiego “Piotrusia”, dowódca 1 kompanii I/23 pp 27 WDP AK

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/23 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari (nr 12753 z 1959 r., Londyn)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej ze zbiorów Studium Polski Podziemnej w Londynie, sygn. KW2_0511.

Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010 r.s111,116,118,129,137,143,144,154,244,259.

Turowski J., Cmentarze żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1989, s. 21. (Opracowano na zlecenie Rady Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa)
Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s.230.
Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, nr 2 rok 1, Warszawa styczeń 1984.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?