Buksa, Marian

Marian Buksa

pseud. Tomiks

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-11-20
Miejsce urodzenia:Gniezno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Piotr
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Szymańska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD oraz ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W konspiracji od 11.1943 r.; Samoobrona Przebraże, następnie 27 WDPAK

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:listopad 1943 - kwiecień 1944
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/24 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Służba w Ludowym Wojsku Polskim, 2 Brygada Artylerii Haubic od 17.04.1944 r. do 18.04.1945 r. (Ranny podczas forsowania Odry).

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej – nr legitymacji 27582 z dnia 27.05.1983 r.
Medal Wojska – nr legitymacji 32280 z dnia 15.08.1983 r.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – nr legitymacji 1047-73-15 z dnia 06.09.1973 r.
Krzyż Walecznych – nr legitymacji 120114 z dnia 27.04.1946 r.
Medal Srebrny Zasłużonym na Polu Chwały – nr legitymacji 65709 z dnia 22.05.1945 r.
Medal Brązowy Zasłużonym na Polu Chwały – nr legitymacji 65708 z dnia 09.04.1945 r.
Medal za Warszawę – nr legitymacji 120174 z dnia 01.03.1946 r.
Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk – nr legitymacji 68228 z dnia 14.04.1945 r.
Medal za Udział w Walkach o Berlin
Medal za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Akt Nowych, ŚZŻAK Okręg Wołyński, sygn. 6,

Michał Fijałka, 27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej, Warszawa 1986, str.4

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s.229.
Dokumenty ŚZŻAK Okręg Wołyń

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?