Buchman, Andrzej

Andrzej Buchman

pseud. Korsak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-02-10
Miejsce urodzenia:Barcice
Data śmierci:1944-04-21
Miejsce śmierci:Sokół / powiat Łuck / województwo wołyńskie
Miejsce pochówku: Ostrówki / Ukraina
Rodzice
Imię ojca:Piotr
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Zdał maturę w Starym Sączu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Pełnił służbę jako zawodowy żołnierz w:

1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu
2 Pułku Saperów Kolejowych w Jabłonnej pod Warszawą
5 Batalionie Pancernym w Krakowie

W czasie wojny:

Wziął udział w Wojnie Obronnej 1939 r. Po jej zakończeniu udał się do Rumunii, a potem do Francji. Po 1940 r. w Wielkiej Brytanii aż do chwili przerzucenia do kraju w 1942 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Do 1943 r. pełnił służbę w Wachlarzu na Wołyniu.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działalność konspiracyjną rozpoczął jako żołnierz Odcinka II “Wachlarza” na Wołyniu. Potem walczył w Oddziale Partyzanckim “Gzymsa”, a następnie w 27 WDP AK. Zginął podczas walki z Niemcami.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Oficer informacji

Oddział względnie pion organizacyjny:OP "Gzymsa", 27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Odcinek II „Wachlarza”, Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Inspektorat Rejonowy AK Równe „Browar”
Dowództwo 27 WDP AK
Oddział Partyzancki „Gzyms”
Sztab 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wziął udział w operacji “Burza” na Wołyniu.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s.228.
Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, nr 1 rok 1, Warszawa styczeń 1984.
Doliński Kazimierz 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK; wykazy żołnierzy poszczególnych oddziałów s.25.
J. Turowski, Cmentarze żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1989, s. 26.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?