Bronowicki, Adam

Adam Bronowicki

pseud. Malinowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Malinowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-09-13
Miejsce urodzenia:Janówka [powiat Kostopol, województwo wołyńskie]
Data śmierci:1991-00-00
Miejsce śmierci:Swarzędz
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Antonina
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD nr leg. 031518

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Samoobrona Janówka; Oddział Bomby od 05.1943 r. do 12.1943 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK 45 pp op "Bomby"
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Służba w Ludowym Wojsku Polskim od 12.01.1944 r. do 16.04.1948 r.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – nr legitymacji ? z dnia 31.04.1975 r.
Srebrny Medal Zasłużonym na Polu Chwały – nr legitymacji ? z dnia 12.03.1946 r.
Srebrny Krzyż Zasługi – nr legitymacji 11596 z dnia 31.10.1951 r.
Krzyż Partyzancki – nr legitymacji 377-75-8 z dnia 07.05.1975 r.
Krzyż Armii Krajowej – nr legitymacji 27569 z dnia 27.05.1983 r.
Medal Wojska – nr legitymacji ? z dnia 17.11.1981 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AAN, ŚZŻAK Okręg Wołyński, sygn. 6;

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej”, nr 3-4 (31-32), r. 8, 1993;

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: Wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, Lublin 2016, s.

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej, Warszawa 1986, s. 3;

ŚZŻAK, Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Adama Bronowickiego;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 228; 

 

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?