Borzobohaty, Wojciech

Wojciech Borzobohaty

pseud. Jelita, Stanisław, Wojan

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1908-07-19
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1991-01-10
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Warszawa
Rodzice
Imię ojca:Konstanty Franciszek
Imię matki: Maria Dominika
Nazwisko panieńskie matki: Szrejber
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: generał brygady
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający: Prezydent RP
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1927-1930 słuchacz Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu. Odbył służbę w 3 pułku artylerii ciężkiej w Wilnie. W latach 1937-1939 był słuchaczem Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Po ukończeniu studiów przydzielono go do dowództwa w 12 Dywizji Piechoty w Tarnopolu. W 08.1939 r. otrzymał przydział mobilizacyjny do dowództwa 36 Dywizji Piechoty na stanowisko oficera operacyjnego.

W czasie wojny:

07.09.1939 r. został ranny. 12.09. przydzielony do Oddziału III Sztabu  Armii “Lublin”. Pełnił tam służbę do kapitulacji armii po bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. 27.09.1939 r. przybył do Warszawy, gdzie zastała go kapitulacja.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

Koło Historyczne

Podkomisja Weryfikacyjna Zarządu Głównego ZBoWiD ds. Odznaczeń Żołnierzy byłego Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK

ŚZŻAK – prezes od 05.1990 r.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

12.12.1945 r. skazany na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie. Prezydent zamienił jednak wyrok na karę 10 lat więzienia. Wyszedł na wolność w 1953 r., lecz dopiero 14.05.1965 r. został zrehabilitowany.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie)

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Walecznych (dwukrotnie)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Akt Nowych, ŚZŻAK, Okręg Wołyński, sygn. 7, lig.
Borzobohaty W., “Jodła” Okręg radomsko-kielecki ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1988.
Niwiński P., Okręg Wileński AK w latach 1944-1948, Warszawa 1999, s. 178, 298, 337.
“Wileńskie Rozmaitości”, 1991, nr 1 (5), s. 7.
Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 1, s. 130-132
Zator-Przytocki J., Pamiętniki z okresu 1939-1956, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wrocław, Wrocław-Gdańsk 1999, s. 227-230.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?