Bogacki, Piotr

Piotr Bogacki

pseud. Francuz, Janusz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1908-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1972-00-00
Miejsce śmierci:Wałcz
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W 1939 r. brał udział w walkach granicznych na Śląsku. Następnie od października 1939 r. należał do konspiracji. Zimą 1939 r. przedostał się do Francji, gdzie przydzielony został do I Dywizji. Po kapitulacji Francji dostał się do niewoli z której uciekł 1941 r i powrócił do GG. Wiosną 1942 r. należał do organizacji dywersyjnej “Wachlarz” II odcinka w miejscowości Równe. Będąc w konspiracji pełnił obowiązki zastępcy inspektora w miejscowości Równe.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Wiosną 1942 r. należał do organizacji dywersyjnej “Wachlarz” w miejscowości Równe. Będąc w konspiracji pełnił obowiązki zastępcy inspektora w miejscowości Równe.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Oficer operacyjny

Oddział względnie pion organizacyjny:"Wachlarz", Inspektorat Równe
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Walczył we Francji. Służył w I Dywizji.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasłużonych z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s.227
Wiąk W.J., Struktura Armii Krajowej. Warszawa 2003, s.351

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum w Krakowie

C. Chlebowski Wachlarz Warszawa 1990 r.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?