Bąbiński, Kazimierz Damian

Kazimierz Damian Bąbiński

pseud. Krzysztof, Luboń, Orlica, Maciej Boryna, Zrąb

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1895-10-29
Miejsce urodzenia:Opatów
Data śmierci:1970-09-24
Miejsce śmierci:Szczecinek
Miejsce pochówku: Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
Rodzice
Imię ojca:Rudolf
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Marska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podpułkownik
Data: 1934-01-24
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: pułkownik
Data: 1943-03-20
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Referent w Rejonie Przemysłu Leśnego

Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):

Przynależność do Polskiej Organizacji Wojskowej.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

15 stycznia 1944 płk wydał rozkaz rozpoczęcia akcji „Burza” i zarządził mobilizację 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK liczącej około 6,5 tys. żołnierzy.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant Okręgu Armii Krajowej “Wołyń”, twórca i pierwszy dowódca 27 Dywizji Wołyńskiej Armii Krajowej.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-02-00-1944-11-02
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:III Odział Sztabu Głównego AK w Warszawie
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Żołnierz I Brygady Legionów.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

2 listopada 1945 r. został aresztowany i więziony. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie skazany na 6 lat więzienia. Zwolniony z więzienia 16 marca 1947 r.  na mocy amnestii. Aresztowany ponownie 16 grudnia 1947 r., skazany wyrokiem WSR Warszawa na 10 lat więzienia. Zwolniony z więzienia na mocy amnestii z dnia 16 grudnia 1953 r.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari (1944);

Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari (1921);

Krzyż Niepodległości (1931);

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1938)Złoty Krzyż Zasługi (1928);

Krzyż Walecznych „za czyny męstwa i odwagi wykazane w bojach toczonych w latach 1918-1921” – czterokrotnie;

Krzyż Walecznych „za czyny męstwa i odwagi wykazane w wojnie rozpoczętej 1 września 1939 roku” – trzykrotnie.

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Polska Podziemna. Kedyw Okręgu Nowogródek AK”, [online:] http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2067.html (dostęp: 14.02.2020 r.);

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, T. IV, Bydgoszcz 1995, s. 109-110;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 225.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?