Aleksandrowicz, Jerzy

Jerzy Aleksandrowicz

pseud. Czyżyk, Gołąb

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od 09.1939 r. brał udział w wojnie obronnej w szeregach 20 pp WP.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał w Obwodzie Łuck.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Zastępca Inspektora Obwodu Łuck.

Oddział względnie pion organizacyjny:Inspektorat Łuck
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Pełnił funkcję zastępcy dowódcy Pododcinka IA jednocześnie będąc dowódcą I plutonu. Od końca 1940 r. lub początkiem 1941 r. pełnił funkcję dowódcy Pododcinka IA. Będąc instruktorem, prowadził szkolenia dla podchorążówki od końca 1940 r. Odbierał zaprzysiężenie Jerzego Polaczka i jego brata Adama.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca Pododcinka IA i  I plutonu.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Adam Śliwak działał w Krakowskim AK, zaginął w 1945 r. w niewyjaśnionych okolicznościach.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany na plantach w Krakowie w połowie 1942 lub 1943 roku i przetrzymywany w więzieniu na Montelupich, skąd podstępem udało mu się wydostać.
Od 03. 1944 r. przebywał w areszcie w Łucku. Został skazany na 20 lat łagrów.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, (oprac.) Goś E., Lublin 2016, s. 121;

Polaczek J., Zarys wspomnień z działalności w Ruchu Oporu grudzień 1975 r., (bdmw), rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb 448/01 s. 1, 3, 4, 9, 10, 12, 30;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Wiąk W.J., Struktura organizacyjna 1939–1944 Armii Krajowej, Warszawa 2003, s. 346;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 224, 237.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?