Stypuła, Wojciech

Wojciech Stypuła

pseud. Bartek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1904-11-28
Miejsce urodzenia:Tarnawa Dolna
Data śmierci:1944-07-22
Miejsce śmierci:Długa Wyspa w Puszczy Rudnickiej
Miejsce pochówku: Długa Wyspa w Puszczy Rudnickiej
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Julia
Nazwisko panieńskie matki:Świerczewska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do dwóch szkół powszechnych. Najpierw w  Tarnawie Dolnej, a następnie w Zembrzycach. Przez kolejne lata uczył się w Gimnazjum Państwowym w Wadowicach, a potem do Gimnazjum Realnego w Żywcu. Maturę napisał w 1924 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

30 sierpnia 1924 r. rozpoczął naukę w warszawskiej Szkole Podchorążych. Po jej ukończeniu wstąpił do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. 25 listopada 1927 r. rozpoczął służbę w 43 pp Legionu Bajończyków w Dubnie.

W czasie wojny:

W 1939 r. został zmobilizowany w Warszawie, prawdopodobnie do któregoś ze sztabów.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako oficer nawigacyjny w przedsiębiorstwie Żegluga Polska. Wyruszał w rejsy do Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i śródziemnomorskich portów Afryki. Pracował również jako szkutnik w Gdyńskiej Stoczni Jachtowej. Był także redaktorem w kilku czasopismach m.in. w “Płomyczku”, “Młodym Nurcie”, “Strzelcu”.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Działał w Związku Harcerstwa Polskiego. Był również instruktorem w Oficerskim Yacht Klubie w Augustowie i w Gdyni, a od 1933 r. stałym instruktorem żeglarskim w Akademickim Związku Morskim RP.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Członek Tajnej Armii Polskiej, która została włączona do struktur ZWZ-AK.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Został przerzucony na Nowogródczyznę w lipcu 1943 r. Pełnił różne funkcje z zakresu działań specjalnych. Po akcji “Ostra Brama” zamordowany przez sowieckiego snajpera podczas próby wydostania się z okrążenia w jakim Sowieci zamknęli IV batalion 77 pp AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-07-00 - 1944-07-22
Pełnione funkcje:

Adiutant  i oficer do zadań specjalnych dowódcy Zgrupowania Nadniemeńskiego, a później 77 pp AK. Pełnił rolę parlamentariusza podczas nieformalnych polowych rozmów polsko-sowieckich i pertraktacji polsko-niemieckich.

Oddział względnie pion organizacyjny:IV/77 pp AK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przydział: Zgrupowanie Południe Okręgu Nowogródek AK, Akcja „Burza” w Okręgu Wileńsko-Nowogródzkim AK
IV/77 pp AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Zaangażował się w warszawską działalność konspiracyjną już w 1939 r. Prawdopodobnie pełnił różne funkcje w wywiadzie Komendy Głównej AK. W 1943 r. został przydzielony do Ekspozytury “Start III” KG AK, która miała przygotować i organizować kadry dla Nowogródzkiego Okręgu AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-00-00 - 1944-07-22
Pełnione funkcje:

Wywiadowca

Oddział względnie pion organizacyjny:Ekspozytura "Start III" KG AK
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wziął udział w operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Czesław Zajączkowski “Ragner”

Józef Świda “Lech”

Maciej Kalenkiewicz “Kotwicz”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Izabella Jasińska “Marianna” (narzeczona) – łączniczka i sanitariuszka w IV/77 pp AK.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Był autorem kilku wierszyków-piosenek wileńskiej partyzantki.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Krajewski K., “Szlakiem Narbutta”, Warszawa 2015, s. 186;

Siwiec-Cielebon M., Wojciech Stypuła “Bartek”, Kraków 2020, s. 5-65.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?