Nieczuja-Ostrowski, Bolesław Michał

Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski

pseud. Bolko, Tysiąc, Nieczuja

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1907-09-29
Miejsce urodzenia:Haliczu
Data śmierci:2008-07-13
Miejsce śmierci:Elblag
Miejsce pochówku: Cmentarz Komunalny Agrykola
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Alicja
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podpułkownik
Data: 1944-11-11
Starszeństwo: ze starszeństwem
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę powszechną w Łańcucie, a następnie gimnazjum Łańcucie, Kałuszu oraz w Przeworsku.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1931 r. ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowie Mazowieckiej, uzyskując tytuł podporucznika oraz przydział do 5 Pułku Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Po uzyskaniu przydziału objął stanowisko dowódcy plutonu ckm a w późniejszym czasie został dowódcą kompanii oraz wykładowcą Dywizyjnego Kursu Podchorążych 22 Dywizji Piechoty Górskiej. W kolejnych latach od 1936-1937 r. był wykładowcą w Batalionie Szkoleniowym Podchorążych Rezerwy w Zambrowie a od 1937-1939 wykładał w Ośrodku Wyszkolenia Rezerwy Piechoty w Różanie nad Narwią. Będąc w stopniu podporucznika ukończył kapitański kurs dowódców oraz kurs przeciw pancerny w Rembertowie.

W czasie wojny:

W okresie kampanii wrześniowej był dowódcą 5 kompani II batalionu 115 pp. W trakcie walk przedzierał się wraz z częścią swojej kompanii w kierunku Bugu, tam wraz z żołnierzami dołączył do 116 pp., tam objął jednocześnie dowództwo 2 kompanii.W trakcie walk odniósł zwycięstwo pod Malinówką.

Po ogłoszeniu kapitulacji przez dywizje tj. 29 września 1939 r.dostał się do niemieckiej niewoli, z której zbiegł i przedostał się do Lwowa.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po wyjściu z więzienia powraca do Elbląga, gdzie tworzy spółdzielnię ogrodniczo-pszczelarską w której zostaje prezesem. Po pewnym czasie ustępuje ze stanowiska, ze względu na naciski ze strony UB. Następnie otrzymuje pracę w Wojewódzkim Oddziale PAX w Gdańsku na stanowisku szefa kolportażu.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Harcerz, organizator harcerstwa w Przeworsku.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Pod koniec roku 1939 wstępuje do ZWZ i przekazuje utworzoną przez niego Organizację Wojskową”Lwów”. Po wstąpieniu do ZWZ zostaje pierwszym komendantem miasta Lwowa. W kwietniu 1940 roku zmuszony jest do opuszczenia Lwowa.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Po dotarciu do Krakowa, obejmuje najpierw stanowisko Szefa Uzbrojenia przy Sztabie Okręgu Krakowskiego a później tj.1942 r. Szefa Produkcji Konspiracyjnej. W zorganizowanych 20 placówkach była naprawiana oraz montowana broń. Łącznie utworzone placówki wyprodukowały m.in. 100 tys. granatów i 1000 pistoletów maszynowych “Sten”, stając się największą siecią produkcyjną broni w okupowanej Europie.

Od 1943 r do stycznia 1945 r. pełnił funkcje inspektora Inspektoratu Rejonowego AK “Maria”. Jego zadaniem było scalenie i zintegrowanie wszystkich organizacji niepodległościowych. Będąc inspektorem doprowadził do utworzenia w stan gotowości bojowej dwie jednostki AK: 106 Dywizję Piechoty oraz Krakowską Brygadę Kawalerii Zmotoryzowanej. Dowodzone przez niego oddziały partyzanckie przeprowadziły liczne akcje zbrojne przeciwko Niemcom, Ukraińcom oraz Policji Granatowej.

Po odmowie podporządkowania podległych mu oddziałów komunistycznemu rządowi w Lublinie, wyjeżdża wraz z grupą żołnierzy w rejon Elbląga w celu przeczekania ubeckiego terroru.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Szef Uzbrojenia

inspektor Okręgu Kraków

Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po ogłoszonej kapitulacji, dostał się do niemieckiej niewoli z której uciekł i przedostał się następnie do Lwowa.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Po mimo ujawnienia, był trzykrotnie aresztowany przez UB. W trakcie ostatniego śledztwa przez UB, został oskarżony o rzekomą współpracę z Niemcami oraz zdradę Ojczyzny. Na podstawie sfałszowanych zarzutów został dwukrotnie skazany na karę śmierci. Po złożeniu przez rodzinę prośby o ułaskawienie, wyrok śmierci został zamieniony na karę dożywotniego więzienia, a później na 12 lat więzienia. Na wolność wyszedł po 7 latach i trzech miesiącach.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrnym Krzyżem orderu Virtuti Militari

Krzyżem Walecznych (1939 r.)

Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1943 r.)

Krzyżem Armii Krajowej

Krzyżem Partyzanckim

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Biogram Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, [online:] http://old.muzeum-ak.pl/biogramy/formatka.php?idwyb=6 (dostęp dnia 16.10.2020 r.);

Franaszek A., Bóg, Honor, Ojczyzna. Rozmowa z B.M. Nieczują-Ostrowskim: Generałem Brygady AK [w:] Źródło, nr 2/94;

Nieczuja-Ostrowski B., Rzeczpospolita Partyzancka. Inspektorat “Maria” w walce, Warszawa 1991;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 24.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?