Barzdo-Szulichowski, Czesław

Czesław Barzdo-Szulichowski

pseud. Bąk, Sawicki

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-11-11
Miejsce urodzenia:Warszawa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Bronisław
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Giecewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data: 1939-09-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Zdał maturę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim im.T.Zana w Wilnie w 1936 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Dnia 21.09.1936 r. powołany został do Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy przy 5 p.p leg. w Wilnie. Nastepnie od czerwca 1937 r. do sierpnia 1939 r. był w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie.

W czasie wojny:

Przed 1.09.1939 r. został przydzielony do 77 pułku piechoty 9 kompanii 19 Dywizji Piechoty Armia Prusy, obejmując dowództwo I plutonu. W okresie kampanii wrześniowej wraz z dywizjonem dotarł do Piotrkowa, gdzie jego pułk został włączony do utworzonej grupy uderzeniowej pod dowództwem gen.Dreszera. Początkowo zadaniem utworzonej grupy uderzeniowej było przeprowadzenie ataku na wojsko Niemieckie szturmujące Piotrków. Ostateczną decyzją dowódcy było dotarcie w rejon Maciejowa. 29.09.1939 r. był uczestnikiem bitwy w Janowie Lubelskim, która zakończyła się kapitulacją. Po kapitulacji w 5.10.1939 r. został wraz z innymi żołnierzami przewieziony do obozu przejściowego mieszczącego się w Szepietówce.  Następnie po udanej ucieczce z obozu próbował się przedostać się na Wegry przez Żabień, jednak został aresztowany i osadzony w areszcie milicji w Worochcie. Po tygodniu został zwolniony i odesłany do Lwowa.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował w spółdzielczości w Wilnie. Następnie od września 1941 r. powrócił do Podbrodzia, gdzie pracował na gospodarstwie rolnym brata.

Po wojnie:

Po przybyciu do kraju tj. 10.05.1945 r. pracował w Szamotułach w Purze, a później w zarządzie Miejskim w Gorzowie Wielkopolskim. W 1946 r. przeniósł się na Dolny Śląsk, pracując w Cukrowni Małoszyn w Malczycach, Cukrowni Jawor jako główny księgowy. Od 1954 r. przeniesiony został do Tolmicka do Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego, gdzie pracował do emerytury.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W okresie kształtowania się Służby Zwycięsku Polski, miał za zadanie zorganizowanie 5-ciu konspiracyjnych piątek na terenie Podbrodzia i okolicy.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Przez cały okres działalności konspiracyjnej między innymi przekazywał meldunki szefowi wywiadu Okręgu. W marcu 1944 r. został przydzielony do 5 Brygady, a w maju tego samego roku został mianowany na dowódcę 1 szwadronu.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Od marca 1944 r. pełnił funkcję przedstawiciela nspektoratu “B” do łączności z siatką terenowo-konspiracyjną a od maja 1944 r. dowódca szwadronu.

Oddział względnie pion organizacyjny:5 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Irena Wysocka (siostra )

Witold Wysocki (mąż Ireny Wysockiej)

 

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Medal Wojska Polskiego

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r.

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Lejman T., Spis osób służących w poszczególnych ośrodkach i oddziałach, (bdmw), w zbiorach Tomasza Lejmana;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-569.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Irena Wysocka (siostra), została aresztowana przez NKWD i skazana na 10 lat łagru w Krasnojarsku, gdzie przebywała do 1954 r.

Witold Wysocki (mąż Ireny Wysockiej)został aresztowany i osadzony w Workucie. Następnie przewieziony został do obozu na Kołymę gdzie przebywał do 1954 r.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?