Karaimowa, Stanisława

Stanisława Karaimowa

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1920-05-20
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1939 r. dostała się na medycynę na Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Łączniczka

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Mąż dostarczał różne materiały dla siatki konspiracyjnej.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 12.1945 r. pod pretekstem konfrontacji z mężem została osadzona przez NKWD w więzieniu w Mińsku. W trakcie jednych z przesłuchań doznała krwotoku. W Mińsku przebywała w jednej celi z Grażyną Lipińską z Grodna oraz z Ukrainką Roksaną z Mińska. W Mińsku otrzymała wyrok 6 lat więzienia. Po ogłoszonym wyroku, została przeniesiona do więzienia w Witebsku, gdzie zachorowała na reumatyzm.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W 1952 r. karę jaką odbywała w więzieniu w Witebsku została zamieniona na obóz pracy w Kniażpogost (republika Komi), gdzie pracowała przy wyładunku bali drzew. W trakcie wykonywanej pracy złamała nogę, wyniku którego przewieziona została do szpitala. Będąc w szpitalu nauczyła się robić zastrzyki, zostając w łagrze pielęgniarkom. W czasie odbywania kary była przenoszona do różnych obozów, pełniąc funkcję jako pielęgniarka. Zimą 1952 r. została zesłana do Sewero-Jenisejsk.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Karaimowa St.Moje życie, [w:] Relacja z zesłania,”Zesłaniec”, 2008, nr 33, s. 95-99.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?