Bartoszewicz, Bronisław

Bronisław Bartoszewicz

pseud. Orzełek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-01-20
Miejsce urodzenia:Jurgielany
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Bolesław
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Czerwińska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: sierżant
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zołnierz druzyny Ewalda Krola ps. “Konieczny”, “Karlik” w 3 plutonie 7 Brygady “Wilhelma”. Brał udział w akcji pod Wielkim Polem oraz na moście nad rzeką Rudomianką w ataku na bunkier. Służył do czasu rozbrojenia przez NKWD 18 lipca 1944 r.

Data zaprzysiężenia:1944-04-20
Czasookres:1944-04-20 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:7 WB AK, 3 plut., 7 dr.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Przebywał w więzieniu (łagrze) w okresie 07.1944 – 01.1946 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany przez UB, otrzymał wyrok 10 lat więzienia i 4 lat pozbawienia praw.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Partyzancki

Medal Zwycięstwa i Wolności

Medal Wojska Polskiego

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Odznaka Grunwaldzka

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/0618.02;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.09, s. 1;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.49.05;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.61.41;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-550.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?