Kosiba, Stanisław

Stanisław Kosiba

pseud. Chorąży

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-10-11
Miejsce urodzenia:Bitków
Data śmierci:1994-11-10
Miejsce śmierci:Katowice
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: chorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1939 r. był uczniem gimnazjum w Nadwórnej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

DOwódca drużyny w II Huculskim Baonie ON

W czasie wojny:

Brał udział w przerzucie Polaków przez granicę na Węgry.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1942 r. wstąpił do pracy konspiracyjnej w Okręgu Stanisławów. Zorganizował oddział “Chorążak” 1/49 pp w składzie 11 Dywizji Karpackiej AK. Jego oddział stoczył walki z Niemcami i UPA.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Stanisławów
Przydział: Okręg AK Stanisławów
Inspektorat AK Kołomyja
Obwód AK Horodenka
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W lutym 1945 r. został aresztowany przez NKWD. Skazany na 10 lat łagrów, do Polski wrócił w 1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Kołomyjanie 1919-1939, “Gdzie szum Prutu…”, Rok XI, nr 2 (30) 2000, Wrocław, s. 39.

Stański J., Z podkarpackich oddziałów Armii Krajowej na Kołymę, Kraków 2004, s. 50;

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Po wojnie osiedlił się na Śląsku.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?